Rotter og mus

Rotter og mus. Ring til 71756000

Vi kører i hele midt og nordjylland.

Vi kommer samme dag du ringer.

Vi udfører rotte og musebekæmpelse samt bekæmpelse af mus og rotter i hele midt og nordjylland. Opstilling af rottesikringer og rottekasser, samt forebyggende rottebekæmpelse. Er der rotter inde, kan vi montere rottefælder, eller detektere efter rotter. Vi kan også levere tekniske løsninger med Goodnature safebox og kamera overvågning

Som grundejer har man pligt til at sikre og renholde sin ejendom, så rotters levemuligheder begrænses mest muligt. Det gælder såvel parcelhusejere, gårdejere som ejere af en udlejningsejendom. Rotter findes overalt i Danmark. De opholder sig lunt og trygt under husene i kloakkernes forgreninger og lever af menneskers restprodukter.

De flytter ind i udhuse, kældre, affaldsbunker og kompostbeholdere.
Alle gemmesteder med tilgang til fødekilder er potentielle rotteboliger.

Loven siger, at man ikke selv må give sig i kast med at bekæmpe rotter.
Man skal i stedet melde problemet til sin kommune, hvis man er privat, ellers skal man selv kontakte en rottefænger eller et skadedyrsfirma.

Forkert anvendt gift fremmer resistensudviklingen hos rotterne.
Derfor skal man overlade rottebekæmpelsen til en autoriseret rottebekæmper, der har forstand på det.

Hvis man får rotter på sin ejendom, er det hverken nogen skam eller anledning til at blive grebet af panik. Når først skadedyrsteknikeren har konstateret, at de er der, har fundet årsagerne, og er begyndt at bekæmpe rotterne, er det som oftest et spørgsmål om tid, før de er væk.

Ring hurtigst muligt til Pestes, og lad os bekæmpe dine skadedyr. Eller få et godt tilbud på en permanent sikringsordning, der kan sikre dig mod rotter.

Pestes skadedyrskontrol sørger for rottebekæmpelse i Viborg, Randers, Århus, skive, Års, Farsø, Vesthimmerland, Rebild, Aalborg og Mariagerfjord kommune. Ikke kommunal rottebekæmpelse !