RING 7175 6000 
Insekter
 
Insekter er ofte generende gæster på steder, hvor der produceres fødevarer, f.eks. i bagerier,
 
køkkener eller fødevarefremstillings virksomheder, hvor forskellige typer insekter gerne vil være.

Gedehams


Det kan dreje sig om: 

hvepse eller fluer, jordbier, bier, hvepsebo, gedehams, myrer

(bl.a.sort havemyre, faraomyrer, gul markmyre)

væggelus, møl, biller 

(bl.a. brødbiller, rismelsbille, kornsnudebille)

lopper, klædemøl, møl, fluer, bananfluer, eddikefluer, væggelus, skolopender, kakerlakker, 

borebiller, husbuk, klanner, flæskeklanner, edderkopper m.fl.Kakerlak 

Vi forhandler og servicerer et bredt udsnit af insektfangere.
 
Kontakt Pestes hurtigt muligt og få en god løsning til netop din situation.

Det kan fx være fjernelse eller sprøjtning af hvepsebo. 
MyreKlædemøl